mgr Katarzyna Lewalska
psycholog, psychoterapeuta

poznawczo-behawioralny

Jestem absolwentką psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność: psychologia kliniczna).

Ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie wczesnego wspomagania, edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, a także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Społeczno – Ekonomicznym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończyłam szkolenie w 4-letniej Szkole Psychoterapii Crescentia ksztalcacej w nurcie poznawczo-behawioralnym


Ukończyłam liczne szkolenia dokształcające z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży dotyczące m.in.

  •      psychoterapii dzieci i młodzieży  z objawami psychosomatycznymi,
  •      diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych,
  •      terapii i edukacji dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
  •      terapii zaburzeń odżywiania,
  •      diagnozy neuropsychologicznej,
  •      diagnozy funkcjonalnej dziecka z autyzmem,
  •      terapii motywacyjnej nastolatka.

Brałam udział w praktykach organizowanych na terenie placówek prowadzących terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.

Praktykę zawodową rozpoczęłam w 2004 roku jako psycholog na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu i w przyszpitalnym Zespole Poradni Dziecięcych. Zajmuję się poradnictwem wychowawczym, diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi. Prowadzę szkolenia z tematyki problemów wychowawczych, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, metod efektywnej nauki, technik wywierania wpływu.

Najbliższe w terapii jest mi podejście poznawczo-behawioralne. Moje zainteresowania zawodowe związane są z wykorzystaniem wiedzy z psychologii rozwoju człowieka w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Moje kompetencje na co dzień konsekwentnie sprawdza dorastająca córka Oliwia. Pasjonuje mnie dobra literatura i sporty rywalizacyjne. W wolnych chwilach trenuję piłkę ręczną i boks.

Kontakt:
Telefon: 501 625 133

Cennik:
Konsultacja psychologiczna, czas trwania do 50 min, koszt: pierwsza wizyta 220 zł,
kolejna wizyta 170 zł.
Diagnoza psychologiczna (cena zależna od zakresu diagnozy) i wydanie opinii – koszt 200 – 400 zł.
Pełna opłata w przypadku braku odwołania wizyty dzień wcześniej.

Scroll to Top