dr n. społ. Anna Kornetowska
psycholog, psychoterapeuta

poznawczo-behawioralny

Jestem absolwentką psychologii, którą ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność: psychologia kliniczna). Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy uzyskałam także tytułu doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Jestem również certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat nr 1140).

Ukończyłam 4-letni kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzony przez Szkołę Psychoterapii Crescentia (z akredytacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej).

Ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty, takie jak:

  • Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych, organizowane przez Akademię Zarządzania Prometriq;
  • Terapia schematów, organizowane przez Centrum Rozwoju Personalnego;
  • Interwencja kryzysowa w praktyce psychologa klinicznego, organizowane przez Akademię Psyche, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oddział w Bydgoszczy;
  • Zaburzenia osobowości w diagnozie klinicznej DM-IV-TR, organizowane przez Polski Instytut Terapii Integratywnej;
  • Kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, organizowane przez Centrum Rozwiązań;
  • Zarządzanie energią życiową według programu 8xO Wojciecha Eichelbergera, organizowane przez Instytut Psychoimmunologii – Laboratorium Efektywności;
  • Techniki doświadczeniowe (skoncentrowane na emocjach) w terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Psychoterapii Integral;
  • Stres pourazowy -interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Psychoterapii Integral;
  • Roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Psychoterapii Integral.

Brałam udział w praktykach i stażach organizowanych na terenie placówek prowadzących terapię osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi oraz leczenia uzależnień.

Najbliższe w terapii jest mi podejście poznawczo-behawioralne. Właśnie w tym nurcie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych znajdujących się sytuacjach kryzysowych lub cierpiących z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych i somatycznych.

Prowadzę także liczne szkolenia dotyczące sytuacji kryzysowych czy udzielania wsparciapsychologicznego m.in. dla służb ratunkowych.

Jestem członkiem:
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Kontakt:
Telefon: 502 762 994

Cennik:
Konsultacja psychologiczna, czas trwania do 50 min, koszt: 150,00 zł.
Psychoterapia indywidualna, sesja 50 min, koszt: 150,00 zł.

Scroll to Top