Świadczymy kompleksową pomoc psychologiczną
i psychoterapeutyczną dla dorosłych, młodzieży i dzieci


W ramach naszej działalności prowadzimy:

1. Psychoterapię indywidualną

 • zaburzeń lękowych;
 • ataków paniki;
 • fobii;
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych;
 • depresji;
 • manii;
 • zaburzeń osobowości;
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA);
 • Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD);
 • żalu po starcie (żałoba);
 • dolegliwości psychosomatycznych.

 

2. Konsultacje psychologiczne i wsparcie dla osób cierpiących z powodu przeżywanego kryzysu, doświadczających przedłużającego się żalu po stracie, mających trudności w relacjach społecznych, trudności w wyrażaniu emocji (np. złości, lęku), zmagających się ze stresem i napięciem itp.

 

3. Sesje rozwoju osobistego, w czasie których każdy może pogłębić znajomość siebie, zwiększyć swoje kompetencje osobiste i społeczne, zwiększyć poczucie własnej wartości itp.

 

4. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz terapia psychologiczna dzieci i młodzieży (problemy wychowawcze, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi, trudności edukacyjne, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, sytuacje kryzysowe i trudności adaptacyjne, zaburzenia psychosomatyczne).

 

5. Diagnozę psychologiczną w tym m.in.

 • dla dorosłych: badania osobowości, inteligencji, neuropsychologiczne,
 • dla dzieci i młodzieży: diagnoza trudności szkolnych, diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka

 

6. Warsztaty rozwojowe dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz szkolenia związane z tematyką zdrowia psychicznego.

 

Nasz Zespół współpracuje ponadto z lekarzami psychiatrami, neurologami i innymi specjalistami w celu kompleksowej opieki i pomocy naszym Pacjentom.