mgr Katarzyna Lewalska
psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny


Jestem absolwentką psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność: psychologia kliniczna).

Ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie wczesnego wspomagania, edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, a także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Społeczno - Ekonomicznym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończyłam szkolenie w 4-letniej Szkole Psychoterapii Crescentia ksztalcacej w nurcie poznawczo-behawioralnym


Ukończyłam liczne szkolenia dokształcające z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży dotyczące m.in.

  •      psychoterapii dzieci i młodzieży  z objawami psychosomatycznymi,
  •      diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych,
  •      terapii i edukacji dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
  •      terapii zaburzeń odżywiania,
  •      diagnozy neuropsychologicznej,
  •      diagnozy funkcjonalnej dziecka z autyzmem,
  •      terapii motywacyjnej nastolatka.

 

Brałam udział w praktykach organizowanych na terenie placówek prowadzących terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.

Praktykę zawodową rozpoczęłam w 2004 roku jako psycholog na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu i w przyszpitalnym Zespole Poradni Dziecięcych. Zajmuję się poradnictwem wychowawczym, diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi. Prowadzę szkolenia z tematyki problemów wychowawczych, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, metod efektywnej nauki, technik wywierania wpływu.

Najbliższe w terapii jest mi podejście poznawczo-behawioralne. Moje zainteresowania zawodowe związane są z wykorzystaniem wiedzy z psychologii rozwoju człowieka w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Moje kompetencje na co dzień konsekwentnie sprawdza dorastająca córka Oliwia. Pasjonuje mnie dobra literatura i sporty rywalizacyjne. W wolnych chwilach trenuję piłkę ręczną i boks.

 

Kontakt:

telefon 501 625 133

 

Cennik:

Konsultacja psychologiczna, czas trwania do 50 min, koszt: pierwsza wizyta 200 zł, kolejna wizyta 160 zł.

Diagnoza psychologiczna (cena zależna od zakresu diagnozy) i wydanie opinii - koszt 200 - 400 zł.

Pełna opłata w przypadku braku odwołania wizyty dzień wcześniej.