Psychoterapia poznawczo - behawioralna
to ustrukturyzowana, zwykle krótkoterminowa, zorientowana na cel i koncentrująca się na problemie klienta terapia.

 

Opiera się ona na założeniu, iż nasze emocje i zachowania pozostają pod wpływem sposobu, w jaki spostrzegamy i interpretujemy określone zdarzenie. Sytuacja sama w sobie nie wpływa bezpośrednio na emocje, a w reakcji emocjonalnej pośredniczy nasz sposób interpretacji tego zdarzenia.

 

W pracy terapeutycznej szczególną uwagę koncentruje się na myślach, emocjach i sposobie działania klienta oraz wpływie tych czynników na podtrzymywanie trudności, z którymi zgłosił się na terapię. Klient uczy się m.in. identyfikować, weryfikować i modyfikować zniekształcone myśli, dysfunkcjonalne założenia. Ponadto w ramach eksperymentów behawioralnych poznaje i testuje nowe zachowania czy umiejętności.