Psychoterapia
jest metodą leczenia dla osób cierpiących z powodu różnego rodzaju trudności czy zaburzeń.  Klient spotyka się z jednym psychoterapeutą na sesjach indywidualnych.

 

W zależności od podejścia terapeutycznego psychoterapeuty, a także od celu terapii, do zgłaszanego przez klienta problemu dobierane są uznane i rekomendowane metody i techniki pracy.

 

Psychoterapia indywidualna pomaga w poznaniu i zrozumieniu przyczyn funkcjonowania, które wpłynęło na powstawanie i utrzymywanie się problemu; pozwala lepiej poznać własne potrzeby, wartości i postawy; wpływa na zwiększenie satysfakcji z życia, a także pomaga w usunięciu lub zmniejszeniu objawów i trudności, z którymi klient zgłosił się na terapię.